Anti Doping Danmark

Anti Doping Danmark

Kære medlem

I Arena | Mors Fitness samarbejder vi med Anti Doping Danmark. 

Anti Doping Danmark (ADD) og Dansk Fitness & Helse Organisation (DFHO) har gennem mere end 15 år udviklet et stærkt partnerskab baseret på en fælles interesse i at skabe sunde og dopingfrie træningsmiljøer i Danmark.

Det har blandt andet udmøntet sig i en samarbejdsaftale, der i høj grad er baseret på at understøtte bevarelsen og udviklingen af sunde og dopingfrie træningsmiljøer i fitnessbranchen gennem udbredelsen af ADDs arbejde med forebyggelse, kontrol og sanktion på hele DFHOs medlemsområde.

Dette samarbejde vil vi i fællesskab styrke endnu mere, og derfor har parterne indgået en ny aftale, hvor vi har udviklet et nyt koncept for forebyggelsesindsatsen på fitnessområdet.