Ordensreglement

    1. Brug af faciliteter, inventar, oprydning og rengøring

 • Ved afholdelse af stævner, opvisninger og lignende skal forløb forlods aftales med Arenaen.
 • Haller, omklædningsrum, lokaler mv. skal, hvis ikke andet er aftalt, afleveres i samme stand som de blev modtaget.
 • Alle brugere opstiller selv inventar mv., og rydder op efter brug, hvis andet ikke er aftalt.
 • Skade på inventar mv. som ikke sker ved almindelig brug, er brugernes ansvar og udbedres på brugers regning.
 • Værdigenstande, tøj, klubeffekter mv. opbevares i lokaler og skabe mv. på eget ansvar.

  2. Opførsel mv.
 • Der forventes, at alle brugere udøver en anstændig og almindelig god opførsel ved brug af faciliteterne.
 • Arena Mors er et røgfrit center, og rygning/e-cigaretter, puff-bars mv.  samt euforiserende og lignende stoffer er strengt forbudt.
 • Drikke- og madvarer skal købes i caféen. Undtagelse herfra kræver særlig aftale/tilladelse fra Arenaen.
 • Der må ikke fotograferes og/eller filmes i omklædningsrummene.
 • Enhver bruger og deres publikum skal til enhver tid rette sig efter anvisninger fra personalet i Arenaen. Hvis anvisningerne ikke følges, kan personalet uden forudgående varsel forbyde adgang til Arenaen.
 • Parkering af biler, knallerter og cykler mv. skal ske på de dertil indrettede pladser. Ulovlig parkering kan medføre anmeldelse.
 • Brandveje må aldrig blokeres, og brugerne skal respektere anviste flugtveje mv.