97 72 26 56 np@arenamors.dk

Økonomi, aktionærer m.v.

Ejendomsselskabet MKF A/S, men i daglig tale kaldet Sparekassen Thy Arena Mors eller blot ARENAEN

Det er målet, at selskabet til stadighed skal kunne udvise et positivt driftsresultat i størrelsesordenen 500 t.kr. som gør, at der kan ydes et højt serviceniveau samt, at de foretagne investeringer kan forrentes på et markedsøkonomisk og forsvarligt niveau. Indtægtsgrundlaget er primært baseret på offentlige tilskud samt i mindre grad udlejning til private. Et tæt og godt samarbejde med den til enhver tid siddende kommunalbestyrelse samt forvaltning er derfor af helt afgørende betydning for selskabets fremtidige drift og udvikling.

 

CVR. nr. 30 48 99 77, stiftet 30. marts 2007

Antal medarbejdere: 3 plus 1 deltid

Pengeinstitutter: Sparekassen Thy og Frøslev-Mollerup Sparekasse

Revisor: Thomas Baagøe, BDO Revision.

Advokat: Ole Møller Knudsen, Advokathuset Funch & Nielsen

En ARENA - hvor alle kan være med

H.C. Ørsteds Vej 15,

7900 Nykøbing Mors

Tlf: 9772 2656

Email: np@arenamors.dk

Web design: RADESIGN.dk        CMS & Hosting: KCIT