Historie

Historie

Arena Mors A/S blev grundlagt i 2007 som følge af et længe næret ønske om at give kulturen og især håndbolden bedre vilkår på Mors. Morsø Ungdomsgaard, Morsø Sparekasse og en række frivillige kræfter var initiativtagere til at få etableret centeret, og sammen med Morsø Kommune og en række private investorer lykkedes det at tilvejebringe det økonomiske fundament for udvidelse af Morsø Ungdomsgaard med en ny stor hal med tilhørende faciliteter.

I 2008 blev den nye hal indviet og taget i brug

I 2016 blev den tilhørende børnehave nedlagt, og lokalerne blev omdannet til det vi i dag kalder multihuset, hvor Morsø Ungdomsskole og en række foreninger er til stede.

I 2017 etableredes der et nyt samarbejde med Sparekassen Thy og Frøslev-Mollerup Sparekasse, hvorefter Arenaen i daglig tale nu er Sparekassen Thy Arena |Mors

I 2018 i forbindelse med etablering af Morsø MultiPark, som hele området nu kaldes, blev en større tilbygning med faciliteter til fodboldforeningen MorsØ FC gennemført. I tilknytning hertil er der etableret udendørs arena og træningsfaciliteter.

I 2022 fraflyttede Fitness World lokalerne, og Arenaen etablerede eget stort, nyt fitnesscenter.

I 2023 er der udarbejdet en helhedsplan for Arena Mors, med ønsker og muligheder for fremtidige nye aktiviteter i tilknytning til de nuværende haller mv. I helhedsplanen er indtænkt et nyt springcenter, wellnessområde og mulighed for svømmehal

 

Arenaen råder i dag over:

  • Stor opvisningshal med tilhørende faciliteter
  • Mindre hal – den gamle Ungdomsgaard
  • Multihus
  • Faciliteter MorsØ FC
  • Fitnesscenter
  • Caféområde

Samlet over 8.000 kvm. til brug for områdets aktive foreningsliv, skoler, stævner, kampe, kulturarrangementer mv., med en samlet kapacitet på over 4.600 personer. Der er årligt over en halv million brugere og besøgende i faciliteterne.

Der er samlet set investeret 67,5 mio. kr. i faciliteterne gennem årene, og ultimo 2022 er selskabets egenkapital på 23,3 mio. ud af en samlet balance på 58,7 mio. kr.

En ARENA - hvor alle kan være med

Sparekassen Thy Arena | Mors

- Et hus fyldt med idræt og kultur

Sparekassen Thy Arena | Mors

H.C. Ørstedsvej 15 / Spurvevej 2
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 9772 2656

Café, møde- og selskabslokaler
Jette
cafe@arenamors.dk
Tlf. 9272 0249

Fitness
Trine
fitness@arenamors.dk
Tlf. 9272 2020

Glemte sager
Kaj Ove
service@arenamors.dk
Tlf. 2681 4655

Vareindlevering
Morten
service@arenamors.dk
Tlf. 2162 8517

Direktør Nils Haaning Pedersen
np@arenamors.dk