97 72 26 56 np@arenamors.dk

Vision

Vi vil være et velfungerende center for fremme af idræt, kultur og events til gavn for befolkningen og erhvervslivet på Mors.

Strategi

Strategi

Med udgangspunkt i vore værdier, vision, vores historie, stærke og svage sider samt muligheder og trusler har bestyrelse og direktion udarbejdet følgende Strategi.

 

Arenaen vil både være initiativtager og ”lyttende” overfor Morsø Kommune vedr. centerets udvikling

 

Forretningsstrategi

STAM’s basale forretningsgrundlag er at udføre en række sædvanligvis offentlige aktiviteter indenfor idræt, kultur og events. Derfor skal og bør alle større investeringstiltag altid afstemmes med Morsø Kommune, så det til stadighed sikres, at der kan ske en langsigtet sund økonomisk udvikling

Virksomhedens ejerstruktur og sammensætning betyder imidlertid, at også kommercielle interesser skal tilgodeses gennem samarbejde med andre aktører. Det skal ske blandt andet gennem langtidsudlejning af lokaler, inkl. kontor- og konferencelokaler til private og foreninger.

Herudover kan lokalerne udlejes på ad hoc basis til egnede kulturarrangementer og forskellige mødeaktiviteter på markedsmæssige vilkår. Dog kan og må selskabet ikke indgå i tvivlsomme eller risikable arrangementer.

I bund og grund er selskabets udvikling og strategi afhængig af hvilket overordnet serviceniveau den til enhver tid siddende kommunalbestyrelse vil tilbyde befolkningen. Det betyder, at alle større investeringer ALTID skal ske i samarbejde med Kommunen og samstemt med selskabets finansieringspartnere.

Selskabets – og dermed den daglige ledelses – primære fokus skal være at optimere de aktiviteter, vi selv har en indflydelse på:

Overordnet ledelse

Serviceniveau

Samarbejdsrelationer

Omkostningsstyring

Vedligeholdelse og rengøring

Salg af både arrangementer og reklameindtægter

 

En ARENA - hvor alle kan være med

H.C. Ørsteds Vej 15,

7900 Nykøbing Mors

Tlf: 9772 2656

Email: np@arenamors.dk

Web design: RADESIGN.dk        CMS & Hosting: KCIT